Andre tillitsvalde

KASSERAR

Astrid Haukenes Bråten

TURKOMITE

Ståle Waasjø Øylandsdal (leiar), Kåre Dalane, Lea Krüger, Ole Jakob Bråten og Ingeborg Olimstad Mørner.

ANLEGGSKOMITE

Helge Wroldsen (leiar), Knut Hagelia, Ole Jakob Bråten, Rune Aasbø Lystad og Ståle Waasjø Øylandsdal

BARNAS TURLAG HAVREFJELL

Ingeborg Olimstad Mørner (leiar) og Magnhild Aasbø Lystad.

DAGSTURGRUPPE

Anne Gunn Østerholt (leiar), Kåre Dalane, Åse Øygarden, Mary Lie, Bodil Haugstveit Naume, Tove Urfjell og Terje Kjeldsen Møller.

VALKOMITE

Hanne Nøvik (leiar), Anne Maj Fiskebekk og Olav Haldor Mykland.

REVISOR

Leif Inge Urfjell