Andre tillitsvalde

KASSERAR

Astrid Haukenes Bråten

ARRANGEMENTUTVAL

Ståle Waasjø Øylandsdal (leiar), Anne Drage, Bodil Haugstveit Naume og Tove Urfjell

ANLEGGSUTVAL

Helge Wroldsen (leiar), Svein Rosland, Olav Brokeland, Knut Hagelia, Ole Jakob Bråten og Ståle Waasjø Øylandsdal

BARNAS TURLAG HAVREFJELL

May Yvonne Hjellvik (leiar) og Åshild Mortensen

DAGSTURGRUPPE

Anne Gunn Østerholt (leiar), Kåre Dalane, Åse Øygarden, Mary Lie, Annie Røed og Morten Røed.

VALKOMITE

 Kari Margrete Homdrom Eskeland (leiar),  Ingrid Felli Sandåker og Magnus Hovet.

REVISOR

Leif Inge Urfjell