Andre tillitsvalde

KASSERAR

Astrid Haukenes Bråten

ARRANGEMENTUTVAL

Ståle Waasjø Øylandsdal (leiar), Tove Urfjell, Kåre Dalane, May Yvonne Hjellvik, Knut Bjørn Skyttemyr og Ole Jakob Bråten.

ANLEGGSUTVAL

Helge Wroldsen (leiar), Svein Rosland, Olav Brokeland, Knut Hagelia, Ole Jakob Bråten og Ståle Waasjø Øylandsdal

BARNAS TURLAG HAVREFJELL

May Yvonne Hjellvik (leiar) og Åshild Mortensen

DAGSTURGRUPPE

Anne Gunn Østerholt (leiar), Kåre Dalane, Åse Øygarden og Mary Lie.

VALKOMITE

Magnus Hovet (leiar), Bente Høgbråt og Anne May Fiskebekk.

REVISOR

Leif Inge Urfjell