Årsmøte og turkveld i Havrefjell Turlag i Risør kino på Risørhuset mandag 28. jan. 2019. kl. 18.00.

Isak Knutsen
Isak Knutsen

Foredrag med Nordens beste friluftsblogger, Isak Knutsen. (Er nå flytta til Risør Kino).

Se opp for denne 16 åringen som nå er aktuell med tv-serien "Villmark uten voksne"!  Dette foredraget blir garantert en flott opplevelse for barn, unge, voksne og godt voksne. Isak går for tiden Norge på langs sammen med sin kamerat Simon, og har tatt med seg ungdommens friske og gode virkemidler inn i formidling av sterke naturopplevelser. På møtet vårt skal han med bilder og film fortelle om hvordan hans interesse for friluftsliv startet, og rapportere fra langturene som til slutt skal ende på Nordkapp.

Se her trailer for TV2-serien "Villmark uten voksne."

Les mer her: Isaks Friluftsblogg  YouTube  Facebook  Instagram

Som vanlig er alle velkommen til årsmøtet. Gratis inngang. Enkel servering. Loddsalg.


Sjå kart over veien til Risør kino i Risørhuset (Kragsgate 48A) nederst på sida.

Isak Knutsen
Isak Knutsen

PROGRAM: 

 1. Val av møteleiar.
 2. Godkjenning av innkalling.
 3. Val av referent.
 4. Val av to frå årsmøtet til å underskrive protokollen.
 5. Årsmelding.
 6. Regnskap.                                                                         
 7. Driftsbudsjett.
 8. Val.
 9. Saker eller forslag frå styret eller medlemmer.
 • Presentasjon av turprogram for 2019.
 • Eventuelt.
 • Filmforedrag av Isak Knutsen.

   Enkel servering. Gratis inngang. Årsmøtet er som vanleg ope for alle.

Sak 5. Årsmelding Havrefjell Turlag 2018.

Sak 6. Regnskap 2018

Sak 7. Driftsbudsjett 2019

Sak 8. Val

Her er dei som er innstilt frå valkomiteen (tykk skrift) og dei som ikkje er på val i år:

Styret:

Leiar: Ole Jakob Bråten, Gjerstad, (veljast for 1 år).

Styremedlem: Sølvi Monica Strand, Nissedal, (veljast for 2 år). (Ny).

Styremedlem: Rune Aasbø Lystad, Gjerstad, (veljast for 2 år). (Ny).

Styremedlem: Ståle Waasjø Øylandsdal, Risør, (på val 2020). (Leiar i arrangementsutvalet). 

Styremedlem: Anne Drage, Risør, (på val 2020). 

Varamedlem: Helge Wroldsen, Gjerstad, (veljast for 1 år). (Leiar i anleggsutvalet).

Varamedlem: Knut Hagelia, Gjerstad, (veljast for 1 år).

Valkomité:

Kari Margrete Homdrom Eskeland, Gjerstad, (på val 2020).

Ingrid Felli Sandåker, Nissedal (på val 2021). 

Magnus Hovet, Risør, (veljast for 3 år). (Ny).

Revisor:

Leif Inge Urfjell, Risør, (veljast for 1 år).


Sak.9  Saker eller forslag fra styret eller medlemmer.

Ingen saker.

Skrevet av Ole Jakob Bråten 22. januar 2019