Nei til vindkraft i villmarka

Vindkraftbefaring i Egersund Vindkraftverk.
Vindkraftbefaring i Egersund Vindkraftverk. Foto: Foto: Marius Dalseg Sætre

Havrefjell Turlag, Aust-Agder Turistforening og veldig mange fleire seier nå eit klart nei til planane om å ofre store delar av norsk natur for å satse på vindindustri. Klimaendringane som er vår tids største problem må stoppast utan å øydelegge vår villmark. Det finnast fleire meir miljøvennlege alternativ for energi som kan brukast mot den alvorlege klimakrisa.  Les vårt svar til Olje- og energidepartementet her.

Skrevet av Ole Jakob Bråten 1. oktober 2019