"Villmerking" av løype i naturreservat i Risør

Ureglementert merking i naturreservatet på Randviktangen.
Ureglementert merking i naturreservatet på Randviktangen. Foto: Ståle Waasjø Øylandsdal

Havrefjell Turlag har blitt gjort kjent med at noen har utført "dugnad" på egenhånd i naturreservatet på Randviktangen i Risør kommune, med oppmaling av over 100 hvite merker i den mest benyttede stien. Det er blant annet dessverre malt direkte på fjell. Saken er ekstra alvorlig da dette har skjedd i naturreservatet uten tillatelse fra vernemyndighetene.

Tilfeldigvis hadde Havrefjell Turlag nylig søkt Fylkesmannens Miljøvernavdeling om å få merke denne løypa, som ikke er merket tidligere. Det gjenstod fremdeles noen detaljer i planen før Fylkesmannen kunne gi oss et endelig svar på søknaden. Det vi søkte om her, var å merke på en spesiell og skånsom måte, og at Havrefjell Turlag skulle være ansvarlige for denne løypa.

Vi er helt ukjente med den ureglementerte merkingen som er utført nå.

Det er ingen selvfølge at det gis tillatelse til å merke allerede oppgåtte stier i et område. Dersom noen skal merke en turløype, må de ALLTID først skaffe seg tillatelse fra alle berørte grunneiere. I verneområder må de i tillegg ha fått innvilget tillatelse av Fylkesmannens Miljøvernavdeling til å merke.

Eksisterende løyper blir vanligvis merket av lokale lag og foreninger. De har egne dugnadsgjenger som tar seg av merkingen og merker etter avtalt merkemetode. Ingen må merke på egenhånd uten å avklare dette med de som er ansvarlige for løypa.

Målet med merking av turløyper er at folk skal finne fram, samtidig som det skal merkes så skånsomt at merkingen ikke skjemmer naturen. Det er derfor utarbeidet en standard merkemetode for turløyper. Havrefjell Turlag og flere andre organisasjoner har holdt merkekurs for interesserte dugnadsfolk.

Skrevet av Ole Jakob Bråten 24. april 2020