Bilvegane i Gjerstadskogane er nå opna 

Kvenntjønnane.
Kvenntjønnane. Foto: Ole Jakob Bråten

Statskog har i dag 9. mai opna Uvdalsvegen, Marksetvegen og Fisktjennliavegen. Eit stort løypenett, mange fiskevatn og vakker villmark i Gjerstad og Nissedal ligg nå lett tilgjengeleg for alle. Kontant betaling av vegavgift kr. 40 i bomkasse eller årskort kr. 500. Sjå oppslag ved bomkassene.

Skrevet av Ole Jakob Bråten 9. mai 2020