Årsmøtet i Havrefjell Turlag i januar 2021

Havrefjell.
Havrefjell. Foto: Ole Jakob Bråten.

Saker som skal tas opp på årsmøtet i Havrefjell Turlag i januar 2021 må leverast til styreleiar innan 1. desember 2020. Rett etter at sjølve årsmøtet er gjennomført, held vi fram med eit ope medlemsmøte der vi presenterer turprogrammet for 2021 med meir. I medlemsmøte-delen av kvelden brukar vi også å ha ein eventuelt post, der du kan kome med spørsmål og innspel til styret. Slike innspel treng du ikkje å melde inn på førehand.

Stad og tidspunkt for årsmøtet blir bestemt seinare.

Skrevet av Ole Jakob Bråten 18. november 2020