Årsmelding Havrefjell Turlag 2021

Her kan du nå lese styrets forslag til årsmelding, som viser stor og allsidig aktivitet i Havrefjell Turlag gjennom heile 2021. Styret vil takke veldig mange som har bidratt med denne dugnaden for eit enkelt og naturvennleg friluftsliv i Risør, Gjerstad og Nissedal.

Last ned årsmeldinga med tekst og foto her.

Skrevet av Ole Jakob Bråten 10. januar 2022