Gjerstadskogane

Frå Solhomfjell Naturreservat i Gjerstadskogane.
Frå Solhomfjell Naturreservat i Gjerstadskogane. Foto: Astrid Haukenes Bråten

Gjerstadskogane (Gjerstad og Nissedal) er ein av svært få store statsskogar i vår del av landet. Her er det natur av same kvalitet som i våre nasjonalparkar og dette er ein viktig del av vårt felleseige.

Statskog har som eit av sine hovedmål å leggje til rette for jakt, fiske og friluftsliv for alle. Bilvegane står opne for alle som vil ut på tur (veiavgift).

Naturreservat i Gjerstadskogane

(Statskog SF er grunneigar også i desse reservata). 

Solhomfjell og Kvenntjønnane naturreservat - totalt 44 868 mål, (av dette eig Statskog 35 593 mål og 9 275 mål er privat eigd).

Navassfjell naturreservat - 4 806 mål eigd av Statskog,               (av dette eig Statskog 2 800 mål og 2 006 mål er privat eigd).

Fossbufjellet naturreservat - 3 751 mål eigd av Statskog.

Bjørnstadfjellet 1 539 mål eig av Statskog.

Materialen naturreservat - 265 mål eigd av Statskog.

Fjosbumyra naturreservat - 130 mål eig av Statskog.

Gjerstadskogane har mykje natur av same kvalitet som i våre nasjonalparkar.

Kvenntjønnane naturreservat.
Kvenntjønnane naturreservat. Foto: Ole Jakob Bråten

Mange fiskevatn

Gjerstad Jeger- og Fiskerforening, Risør JFF Tryta og Felle Fiskelag har gjennom mange år lagt ned mykje arbeid for å få fisken til å trivast i dei mange vatna. 

Mykje dugnad 

Svært mange menneske frå mange forskjellige lokale organisasjonar har i generasjonar brukt fritida si til dugnadsarbeid for friluftslivet i Gjerstadskogane. Dette området må bli ein del av fellesskapet også for dei neste generasjonane.

Ei tjørn under Marishei.
Ei tjørn under Marishei. Foto: Ole Jakob Bråten

75 km med turløyper 

Innanfor grensa til Gjerstadskogane er det 63 km med merka barmarksløype og 12 km med skiløype. Tabellen viser den delen av løypene som ligg innanfor statskogen.

Løype I statskogen (km) Type løype Ansvarleg
Sandtjønn - Gautefallheia 11,0 T-merka turløype Havrefjell Turlag
Løypenett Solhomfjell - Risfjell 26,0 Blåmerka turløype Havrefjell Turlag
Fellsstigen - Branntårnet 1,0 Turløype varda uten måling Havrefjell Turlag
Løypenett Havrefjell Løytesdalsfjellet 8,0 Blåmerka turløype Sandtjønnlia vel
Løype til Moskam 1,0 Blåmerk turløype Felle IL
Løype til barlinda under Napane 0,5 Blåmerka turløype Statskog SF
Krigsminnestien 3,0 Blåmerka turløype Havrefjell Turlag
Marksetområdet - Solem skytebane 5,0 Blåmerka turløype Gjerstad Historielag/Gjerstad JFF
Holmen Gård løyper 2,5 Blåmerka turløype Holmen Gård
Løype til jordhytta i Øygardslia 0,5 Blåmerka turløype Havrefjell Turlag
Bispevegen 2,5 Blåmerka turløype Havrefjell Turlag
Vegårshei - Vedlausfjell 2,0 Blåmerka turløype Tvedestrand og Vegårshei Turlag
Drivheia 2,5 Skiløype Gjerstad IL
Sandtjønnområdet - Løytesdalen 10,0 Skiløype Felle løypelag
Totalt 75,5
Havrefjell.
Havrefjell. Foto: Astrid Haukenes Bråten

Dei siste 10 åra har det i gjennomsnitt blitt registrert 5400 besøk kvart år på dei 5 toppane i løypenettet der Gjerstad IL og Havrefjell Turlag har turbok. Dette er likevel bare ein del av alle dei tusen som brukar Gjerstadskogane til mosjon og naturglede året rundt.

Turbok

Av badeplassar, vakre småtjern, opne lettgåtte svafjell, utkikkspunkt, gamle stiar, kulturminne og natur av same kvalitet som i våre nasjonalparkar, har vi så mykje at vi kunne ha skrive bok. Det har vi også gjort.

Les meir i boka "På tur Gjerstadskogane Gautefallheia".  

Gjerstadskogane er på heile 135 553 mål og ligg saman med Brødsjø Statskog i Drangedal på 31 266 mål.

Gjennom Statskog SF er Gjerstadskogane ein del av vårt felleseige. Eigedomen består av heile 45554 dekar i Nissedal og 89999 dekar i Gjerstad. Det er også vanleg å ta med Statskog Brødsjø i Drangedal med 31266 dekar som ligg like inntil.

(I karta nedanfor kan du zoome inn detaljar. Trykk på Jordressurs for å få vekk markslag).

Kart over Gjerstadskogane (del Nissedal)

Kart over Gjerstadskogane (del Gjerstad)

Kart over Brødsjøskogen (Drangedal)   

Gjerstadskogane må ikkje privatiserast

Det er svært viktig at Gjerstadskogane og Statskog Brødsjø ikkje blir seld, men framleis får bli som ein del av vårt felleseige også for kommande generasjonar.