Lokale turbøkar:

På tur Gjerstadskogane-Gautefallheia.

Gamal pris kr. 350, ny pris kr. 250.

Lokale kart:

Kjøp kart hos Aust-Agder Turistforening:

Nissedal:

Norge-serien 10010 Bygland

Norge-serien 10011 Gjerstad

Norge-serien 10018 Bandak

Gjerstad:

Norge-serien 10011 Gjerstad

Risør:

Norge-serien 10011 Gjerstad

Norge-serien 10007 Arendal