Bli medlem                

Medlemmar av Havrefjell Turlag blir også automatisk fullverdige medlem av Aust-Agder Turistforening og DNT.

Dersom du har adresse med postnummer i Risør, Gjerstad eller Nissedal, blir du automatisk medlem av Havrefjell Turlag når du melder deg inn i DNT her:  

Har du adresse utanfor området og likevel vil bli medlem av Havrefjell Turlag må du i staden gi beskjed til medlemsservice på E-post 

medlem@turistforeningen.no

eller tlf. 4000 1870.