Om Oss

Havrefjell Turlag er lokallag av Aust Agder Turistforening. Laget blei stifta i 2003, og er lokallaget for kommunane Risør, Gjerstad og Nissedal. Vi merker løyper i nærmiljøet, arrangerer felles turar, temamøter m.m. Vi arbeider for å ta vare på lokale miljøverdiar. Barnas Turlag Havrefjell blei stifta hausten 2015.           

Havrefjell Turlag har i januar 2018 totalt 504 medlemmar. 

Turlaget har hatt ein eventyrleg medlemsvekst. I 2002 før laget blei stifta var det ca. 200 DNT-medlemmar i lagets 3 kommunar. Havrefjell Turlag fyller 15 år i 2018, og har auka med heile 152 % sidan oppstart. Denne medlemsveksten er meir enn det dobbelte av medlemsveksten til resten av Den Norske Turistforening i same periode.