Over visast i vintersesongen passeringar ved Kleivvann, (og før 11. november passeringar ved Havrefjell).

Ingen kommende aktiviteter.