Frå Solhomfjell naturreservat.
Frå Solhomfjell naturreservat. Foto: Astrid Haukenes Bråten.

Over visast i vintersesongen passeringar ved Kleivvann, og frå 16. april passeringar ved Havrefjell.