Årsmøtet i Havrefjell Turlag i januar 2022

Havrefjell.
Havrefjell. Foto: Ole Jakob Bråten.

Saker som skal tas opp på årsmøtet i Havrefjell Turlag i januar 2022 må leverast til styreleiar innan 1. desember 2021. Rett etter at sjølve årsmøtet er gjennomført, held vi fram med eit ope medlemsmøte der vi presenterer turprogrammet for 2022 med meir. I medlemsmøte-delen av kvelden brukar vi også å ha ein eventuelt post, der du kan kome med spørsmål og innspel til styret. Slike innspel treng du ikkje å melde inn på førehand.

Skrevet av Ole Jakob Bråten 18. november 2021